Lãnh đạo Bệnh viện qua các thời kỳ (1966 - 2004):

      1. Bà Bùi Thị Kim Sinh: Tr.Ty Y tế kiêm Giám đốc  BV Đông y - Điều Dưỡng (Từ năm 1966 - 1974).

      2. Ông Trần Đức Hiện: Phó giám đốc Bệnh viện (Từ năm 1966 - 1971).

      3. Ông Đinh Thanh Thuỷ: Phó giám đốc Bệnh viện (Từ năm 1966 1971).

      4. Bà Vũ Thị Oanh: Viện trưởng Viện điều dưỡng cán bộ tỉnh ( Từ năm 1974 - 1983).

      5. Ông Chu Văn Luận: Phó Viện trưởng Viện Điều dưỡng cán bộ tỉnh (Từ năm 1971- 1989).

      6. Ông Nguyễn Khắc Ninh: Phó Tr.ban TT Ban BVSKCB tỉnh (Từ năm 1983 - 1995).

      7. Bà Nguyễn Thị Thuý: Phó Tr. Ban BVSKCB kiêm GĐ Viện ĐD (Từ năm 1995 - 1996).

      8. Ông Nguyễn Đăng Phải: Phó Tr.ban TT Ban BVSKCB kiêm Giám đốc Viện Điều Dưỡng (Từ năm 1996 - 2004).

      9. Ông Phạm Xuân Thận – Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Hải Dương (Từ năm 2004 – 2008).

      10. Ông Trương Mậu Sơn – Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Hải Dương (Từ năm 2008 - tháng 2/2019).

 

      11. Bà Nguyễn Thị Liễu - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương (Từ tháng 2/2020 )