Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất phục vụ công tác xét nghiệm năm 2024 - 2025 bao gồm hóa chất xét nghiệm huyết học và xét nghiệm HbA1c.