Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tham dự, trình bày về tình hình dịch Covid-19 và ứng phó trên toàn cầu.

Mở đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cấp cao lần này, đây là dịp để ASEAN hoàn tất toàn bộ những chương trình, sáng kiến đã triển khai từ đầu năm tới nay, đồng thời đưa ra phương hướng hợp tác thời gian tới.

Các lãnh đạo ASEAN đã rà soát tổng thể tình hình hợp tác ASEAN, đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam trong điều phối, dẫn dắt giữ vững đà hợp tác, xây dựng trên ba trụ cột Cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác ứng phó và khắc phục hậu quả của dịch bệnh.