Thực hiện Hướng dẫn số 25/KH-LĐLĐ, ngày 06/3/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Hải Dương về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2024, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế xây dựng kế hoạch số 22/KH-CĐN ngày 18/03/2024 tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, người lao động năm 2024.

Chiều ngày 25/04/2024, tại Công đoàn cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng đã diễn ra buổi tuyên truyền về Luật An toàn giao thông. Về phía công đoàn ngành có đồng chí Trịnh Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Công đoàn ngành. Về phía Bệnh viện có đồng chí Hứa Thành Chung – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc Bệnh viện, đồng chí Phạm Thị Hồng Gấm – Chủ tịch Công đoàn và hơn 100 đoàn viên của các tổ công đoàn tham gia.

Buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương

Đồng chí thiếu tá Vũ Quang Huy – Đội công an Giao thông thành phố Hải Dương là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt. Qua buổi tuyên truyền, đoàn viên công đoàn Bệnh viện đã hiểu thêm hơn về Luật Giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và mọi người. Việc chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông phải trở thành ý thức, thói quen của mỗi người dân với khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội”. Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông: Hãy chấp hành pháp luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình mình!

Buổi tuyên truyền kiến thức về luật an toàn giao thông được tổ chức nhằm nâng cao vai trò các cấp trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an toàn giao thông, giúp cán bộ viên chức người lao động hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông

Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền

.