• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HẢI DƯƠNG - BỆNH NHÂN ĐẾN ĐÓN TIẾP NIỀM NỞ; BÊNH NHÂN Ở PHỤC VỤ TẬN TÌNH
NGÀY 1/2 CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH - BỘ Y TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI TỈNH BẮC GIANG VỚI SỰ THAM GIA CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  BỘ Y TẾ; SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

NGÀY 1/2 CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH - BỘ Y TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI TỈNH BẮC GIANG VỚI SỰ THAM GIA CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ; SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Ngày 1/12, Cục Quản lý khám, chữa bệnh -Bộ Y tế tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phục hồi chức năng tại tỉnh Bắc Giang với sự tham ...
LIÊN KẾT WEB