Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành.
Bệnh viện Phục hồi chức năng ban hành Công bố số 224/BCB-BVPHCN, ngày 16 tháng 04 năm 2024 về việc Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành.

    1. Đối tượng hướng dẫn thực hành:

- Chức danh bác sĩ: Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Phục hồi chức năng

- Chức danh y sỹ: Y sỹ y học cổ truyền.

- Chức danh điều dưỡng.

- Chức danh Kỹ thuật y: Kỹ thuật y xét nghiệm y học, kỹ thuật y hình ảnh y học, kỹ thuật y, kỹ thuật viên phục hồi chức năng.

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành:  DS Người hướng dẫn thực hành BVPHCN.xlsx

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp với cơ sở thực hành khác (nếu có): Không.

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành:

- Chức danh bác sĩ YHCT: 50 người

- Chức danh bác sĩ PHCN: 10 người

- Chức danh y sĩ YHCT: 5 người

- Chức danh điều dưỡng: 90 người

- Chức danh kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh y học: 05

- Chức danh kỹ thuật viên xét nghiệm y học: 10

- Chức danh Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng: 70

     5. Chi phí hướng dẫn thực hành:

- 1.000.000 đồng/tháng đối với bác sĩ

- 800.000 đồng/tháng đối với kỹ thuật y; y sĩ, điều dưỡng.

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Chi tiêt xem thêm tại: Bản công bố cơ sở khám bệnh đáp ứng là cơ sở thực hành.pdf