Kính gửi:    Các đơn vị, tổ chức có chức năng đấu thầu

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương đang có kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung ứng hóa chất xét nghiệm sinh hóa . Để có cơ sở thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và thẩm định E-HSDT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch trên, kính mời các đơn vị có đủ năng lực quan tâm tham gia nộp báo giá thực hiện dịch vụ nêu trên với các thông tin sau:

STT

Tên gói thầu

Số lượng danh mục

Tổng giá trị gói thầu

1

Cung ứng hóa chất xét nghiệm sinh hóa cho bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương năm 2023 -2024

21

376.625.000

 

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Trước ngày  02/ 10/2023

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Khoa Dược – VTTBYT - Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương

Số điện thoại: 02203.830.084

(Đơn vị có thể gửi trước bản scan vào hộp thư: hienphcnhd@gmail.com)

         Trân trọng cảm ơn! Chi tiết xem tại: xét nghiệm sinh hóa 2023.pdf