Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2023. 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

      Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc mua sắm Trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương, địa chỉ số 112 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Hiên – Phó trưởng khoa Dược – VTTBYT, SĐT : 0936751741

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – VTTBYT; địa chỉ : số 112 Trần Hưng Đạo – Phường Trần Hưng Đạo – TP Hải Dương; Số điện thoại 02203 830 084.

- Nhận qua Email: hienphcnhd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 06 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2023.

 

Chi tiết xem thêm tại: Báo giá TBYT Bàn tập đứng trẻ em.pdf

II.Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục Thiết bị y tế ( có phụ lục kèm theo )

     2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – VTTBYT Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương, số 112 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

     3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chậm nhất 1 tháng từ khi Bệnh viện có nhu cầu.

Báo giá được làm theo mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của TT 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023.

 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị!

 

Chi tiết xem thêm tại: Báo giá TBYT Bàn tập đứng trẻ em.pdf