DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN  PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HẢI DƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2024

Chi tiết xem tại file: Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương tháng 5 năm 2024.pdf