🌈Ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5 ra đời mang ý nghĩa to lớn nhằm tôn vinh vai trò của những người điều dưỡng thầm lặng đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ người bệnh.