(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Y tế giao, nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai danh mục dich vụ kỹ thuật tương đương giữa Thông tư 43 và 50 với Thông tư 37 (gọi tắt là Danh mục kỹ thuật tương đương) trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, Cục Quản lý khám chữa bệnh hướng dẫn về khía cạnh danh mục. Các vấn đề liên quan đến giá, các trường hợp thanh toán, giám định cụ thể … đã có các văn bản hướng dẫn của Vụ kế hoạch – Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

                        -----------------------------------------
                                                            -----------------------------------------


* Hướng dẫn sử dụng danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương:
https://kcb.vn/huong-dan-su-dung-danh-muc-dich-vu-ky-thuat-kham-chua-benh-tuong-duong.html

 

                        -----------------------------------------
                                                            -----------------------------------------


* DMKT tại bệnh viện PHCN Hải Dương:
https://phcnhaiduong.com/index.php?language=vi&nv=banners&op=click&id=2