Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai triển khai các khóa đào tạo khám chữa bệnh từ xa 

Bệnh viện Bạch Mai tổ chức 1 khóa đào tạo trực tuyến thuộc các chuyên ngành lâm sàng và điều dưỡng miễn phí 

Đường link  đăng ký http://tiny.cc/dttt2020