Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương đang tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá hóa chất xét nghiệm phục vụ chuyên môn

 

Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương đang tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá hóa chất xét nghiệm phục vụ chuyên môn với nội dung sau:

 1. Phạm vi công việc:
 1. Yêu cầu về năng lực của đơn vị tư vấn:

 Đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm, năng lực cụ thể như sau:

 • Hoạt động hợp pháp ở Việt Nam, có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thẩm định giá, được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản;
 • Đã thực hiện thẩm định giá các loại tài sản thuộc lĩnh vực tương tự;
 • Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
 1. Thời gian nhận hồ sơ báo giá:
 • Hồ sơ chào giá gồm: 02 chào phí bản cứng (ký và đóng dấu); 01 hồ sơ năng lực bản cứng.
 • Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h ngày 12/7/2024
 • Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng tài chính - kế toán; Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương; Số 112 Trần hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Hải Dương.
 • Số điện thoại: 0220.3830.448
 
Chi tiết xem thêm tại đây: danh mục hóa chất huyết học 2024-2025.xlsx
                                           Thư mời báo giá.pdf
                                           phụ lục gửi đi TĐG kèm thư mời.xlsx