Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương đang có nhu cầu thuê phần mềm bệnh án điện tử (EMR), phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) (thuê 06 tháng) để phục vụ nhu cầu công tác chuyên môn của bệnh viện.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán thuê phần mềm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, Bệnh viện kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp, có năng lực kinh nghiệm, và khả năng thực hiện, gửi báo giá cho thuê phần mềm bệnh án điện tử (EMR), phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) về Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hải Dương.

- Danh mục phần mềm chào giá: Như phụ lục I đính kèm

- Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của phần mềm mời chào giá: Như lục II đính kèm.

- Địa chỉ nhận báo giá trực tiếp: Phòng hành chính quản trị, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hải Dương, Số 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; số điện thoại 0396986355

- Nhận qua Email: Kehoachtonghopbvdd@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 30/05/2024 đến trước 17h00 ngày 05/06/2024.

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

Thời hạn có hiệu của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30/05/2024.

- Báo giá phần mềm có đầy đủ thông tin chi tiết chức năng, cần được đại diện hợp pháp của đơn vị nhà cung cấp ký, đóng dấu đỏ.

Chi tiết xem thêm tại: Thư mời chào giá cho thuê EMR & PACS.pdf