DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN  PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HẢI DƯƠNG TỪ 31/05/2024

Chi tiết xem tại file: Ds người thực hành từ 31.05.2024 tại BVPHCN.pdf