Thực hiện Kế hoạch số 3128/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2024; Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 13/HĐ-SKHCN-BVPHCN, chiều ngày 09/5/2024, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương và Ban chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ở học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất mô hình phòng ngừa, can thiệp” tổ chức Hội thảo nhằm xác định bộ tiêu chí và chỉ báo đo lường, đồng thời thẩm định nội dung phiếu khảo sát. 

Tham dự Hội thảo, về phía đơn vị quản lý đề tài có đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía các nhà khoa học, chuyên gia có PGS.TS Phạm Thị Thu Hoa - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Về phía đơn vị chủ trì thực hiện đề tài có Th.S BSCKII Nguyễn Thị Liễu - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương, BSCKII Hứa Thành Chung - Phó Giám đốc Bệnh viện, BSCKI Nguyễn Đắc Hùng - Trưởng khoa Vật lý trị liệu và các thành viên tham gia đề tài.

Phát biểu khai mạc Hội thảo,Th.S BSCKII Nguyễn Thị Liễu thể hiện mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, các nhà khoa học tham dự để đề tài khoa học được triển khai đúng tiến độ, nội dung khảo sát đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Cũng trong Hội thảo, BSCKI Nguyễn Đắc Hùng đã trình bày cấu trúc bảng khảo sát gồm 4 phần: Khảo sát thực trạng các vấn đề Sức khỏe tinh thần của học sinh THPT; Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ở học sinh THPT; Các câu hỏi tìm hiểu nhu cầu và gợi ý của học sinh THPT nhằm xây chương trình phòng ngừa, can thiệp các vấn đề Sức khỏe tinh thần cho học sinh THPT; Tìm hiểu một số thông tin cá nhân của trẻ như: giới tính, độ tuổi, học lực, sở thích, thông tin về gia đình.

PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoa cùng các khách mời tham dự đã đưa ra những ý kiến đóng góp và cùng Ban chủ nhiệm thảo luận kết cấu, bố cục của phiếu khảo sát, nội dung của các câu hỏi nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện phiếu khảo sát cho phù hợp với các yêu cầu thu thập thông tin của đề tài.

Sau khi nghe các ý kiến của các nhà khoa học, của đơn vị quản lý đề tài, thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, Th.S BSCKII Nguyễn Thị Liễu - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương đã tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội thảo, đồng thời trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, đơn vị quản lý đã quan tâm đến dự và góp ý cho đề tài và sẽ khẩn trương hoàn thiện phiếu khảo sát để phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ khảo sát thu thập thông tin cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ở học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất mô hình phòng ngừa, can thiệp”.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội thảo: